Forside

Vi vil hjelpe deg!
"Å bry seg er det største av alt, å bry seg er det som betyr mest" (Friedrich von Hügel)

Harstad Krisesenter med ny hjemmeside

Harstad Krisesenter sin nye hjemmeside

Hva gjør vi?

Vårt formål ..

Volden øker

Tallet på voldsmeldinger til politiet har økt med 21 prosent fra 1999 til 2009. Økningen er større enn for andre typer kriminalitet i Norge.