Forside / Våre tjenester

Døgnåpent tilbud til mennesker som opplever vold i nære relasjoner:

Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud og kan tilby:

Samtaler/tilbud på dagtid

  • Vi tilbyr både kvinner og menn som opplever vold i nære relasjoner samtaler og oppfølging på dagtid. Vi kan raskt gi deg avtale om samtaletilbud.
  • Et beskyttet botilbud og oppfølging til kvinner, menn og barn
  • Hjelp ytes i form av råd og veiledning knyttet til livssituasjonen, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og oppfølging
  • Krisesenteret skal, der det er mulig, kunne følge opp brukerne i reetableringsfasen.
  • Vi driver utadrettet virksomhet i form av opplysningsarbeide i skoler og andre offentlige tjenesteinstanser. Foredrag og undervisning i temaet vold i nære relasjoner er noe vi vektlegger. Vi har et tett samarbeid med andre krisesenter i regionen og samarbeidsmøter med andre etater i kommunen vår.

Husk at

  • du kan være anonym
  • har du behov for tolk kan vi ordne dette
  • alle på krisesenteret har taushetsplikt
  • ingen av våre tjenester koster deg noe

Harstad Krisesenter med ny hjemmeside

Harstad Krisesenter sin nye hjemmeside

Hva gjør vi?

Vårt formål ..

Volden øker

Tallet på voldsmeldinger til politiet har økt med 21 prosent fra 1999 til 2009. Økningen er større enn for andre typer kriminalitet i Norge.