Hva gjør vi?

Vårt formål ..

 • Krisesenteret skal tilby hjelp til kvinner, menn og barn som har vært utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner
 • Krisesenteret skal forebygge, synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner.

Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud og kan tilby:

Samtaler/tilbud på dagtid
 • Vi tilbyr både kvinner og menn som opplever vold i nære relasjoner samtaler og oppfølging på dagtid. Vi kan raskt gi deg avtale om samtaletilbud.
 • Et beskyttet botilbud og oppfølging til kvinner, menn og barn
 • Hjelp ytes i form av råd og veiledning knyttet til livssituasjonen, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og oppfølging
 • Krisesenteret skal, der det er mulig, kunne følge opp brukerne i reetableringsfasen.
 • Vi driver utadrettet virksomhet i form av opplysningsarbeide i skoler og andre offentlige tjenesteinstanser. Foredrag og undervisning i temaet vold i nære relasjoner er noe vi vektlegger. Vi har et tett samarbeid med andre krisesenter i regionen og samarbeidsmøter med andre etater i kommunen vår.

Husk at
 • Du kan være anonym
 • Har du behov for tolk kan vi ordne dette
 • Alle på krisesenteret har taushetsplikt
 • Ingen av våre tjenester koster deg noe