Volden øker

Tallet på voldsmeldinger til politiet har økt med 21 prosent fra 1999 til 2009. Økningen er større enn for andre typer kriminalitet i Norge.

– Det er ingen tvil om at tallene viser en jevn økning i volden. Tendensen har vært økende når det gjelder anmeldte voldstilfeller sett over en tiårsperiode, forteller seksjonssjef for analyse og forebygging i Politidirektoratet, Erling Børstad.

– Flere melder om vold i hjemmet

Politidirektoratet forklarer økningen med at flere melder fra om voldsepisoder i hjemmet etter at Straffeloven ble skjerpet i 2006.

Les mer: Økning i familievold-saker 
Les også: Kvinner slår like mye som menn

Men dette forklarer ikke hele bildet av økningen, mener Børstad. Han sier det derfor er viktig å se på hvordan man kan forebygge episodene.

– Det er like viktig for oss å ha som mål å forhindre hendelser som det er å oppklare de som har skjedd. Særlig gjelder dette i typiske sentrumsmiljø der ungdom er involvert.

Internett- og SMS-trusler regnes med

Børstad mener det også kan se ut til at folk har en større tendens til å si fra når de blir utsatt for vold, sammenlignet med tidligere.

Voldsbegrepet favner bredt, og også alle typer trusler blir nå regnet med.

– Noen kategorier innenfor vold og trusler har ikke vært medregnet tidligere, for eksempel på internett og SMS – som også i noen grad anmeldes, forteller han.

Les også: Jenter anmelder ikke vold