Harstad Krisesenter med ny hjemmeside

Harstad Krisesenter sin nye hjemmeside

Harstad Krisesenter, med sine samarbeidskommuner Kvæfjord, Bjarkøy, Ibestad, Skånland og Tjeldsund, er stolt av å presentere sin nye hjemmeside.

Vi håper at siden kan være med på å synliggjøre vårt arbeid og de ulike tjenester vi kan yte for både kvinner, menn og barn.

Web-siden vil være under jevnlig oppdatering, der ulike nyheter/aktiviteter og fagstoff presenteres.

Hva gjør vi?

Vårt formål ..

 • Krisesenteret skal tilby hjelp til kvinner, menn og barn som har vært utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner
 • Krisesenteret skal forebygge, synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner.

Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud og kan tilby:

Samtaler/tilbud på dagtid
 • Vi tilbyr både kvinner og menn som opplever vold i nære relasjoner samtaler og oppfølging på dagtid. Vi kan raskt gi deg avtale om samtaletilbud.
 • Et beskyttet botilbud og oppfølging til kvinner, menn og barn
 • Hjelp ytes i form av råd og veiledning knyttet til livssituasjonen, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og oppfølging
 • Krisesenteret skal, der det er mulig, kunne følge opp brukerne i reetableringsfasen.
 • Vi driver utadrettet virksomhet i form av opplysningsarbeide i skoler og andre offentlige tjenesteinstanser. Foredrag og undervisning i temaet vold i nære relasjoner er noe vi vektlegger. Vi har et tett samarbeid med andre krisesenter i regionen og samarbeidsmøter med andre etater i kommunen vår.

Husk at
 • Du kan være anonym
 • Har du behov for tolk kan vi ordne dette
 • Alle på krisesenteret har taushetsplikt
 • Ingen av våre tjenester koster deg noe

Volden øker

Tallet på voldsmeldinger til politiet har økt med 21 prosent fra 1999 til 2009. Økningen er større enn for andre typer kriminalitet i Norge.

– Det er ingen tvil om at tallene viser en jevn økning i volden. Tendensen har vært økende når det gjelder anmeldte voldstilfeller sett over en tiårsperiode, forteller seksjonssjef for analyse og forebygging i Politidirektoratet, Erling Børstad.

– Flere melder om vold i hjemmet

Politidirektoratet forklarer økningen med at flere melder fra om voldsepisoder i hjemmet etter at Straffeloven ble skjerpet i 2006.

Les mer: Økning i familievold-saker 
Les også: Kvinner slår like mye som menn

Men dette forklarer ikke hele bildet av økningen, mener Børstad. Han sier det derfor er viktig å se på hvordan man kan forebygge episodene.

– Det er like viktig for oss å ha som mål å forhindre hendelser som det er å oppklare de som har skjedd. Særlig gjelder dette i typiske sentrumsmiljø der ungdom er involvert.

Internett- og SMS-trusler regnes med

Børstad mener det også kan se ut til at folk har en større tendens til å si fra når de blir utsatt for vold, sammenlignet med tidligere.

Voldsbegrepet favner bredt, og også alle typer trusler blir nå regnet med.

– Noen kategorier innenfor vold og trusler har ikke vært medregnet tidligere, for eksempel på internett og SMS – som også i noen grad anmeldes, forteller han.

Les også: Jenter anmelder ikke vold