Døgnåpent tilbud til mennesker som opplever vold i nære relasjoner:

Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud og kan tilby:

Samtaler/tilbud på dagtid
  • Vi tilbyr både kvinner og menn som opplever vold i nære relasjoner samtaler og oppfølging på dagtid. Vi kan raskt gi deg avtale om samtaletilbud.
  • Et beskyttet botilbud og oppfølging til kvinner, menn og barn
  • Hjelp ytes i form av råd og veiledning knyttet til livssituasjonen, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og oppfølging
  • Krisesenteret skal, der det er mulig, kunne følge opp brukerne i reetableringsfasen.
  • Vi driver utadrettet virksomhet i form av opplysningsarbeide i skoler og andre offentlige tjenesteinstanser. Foredrag og undervisning i temaet vold i nære relasjoner er noe vi vektlegger. Vi har et tett samarbeid med andre krisesenter i regionen og samarbeidsmøter med andre etater i kommunen vår.

Husk at
  • du kan være anonym
  • har du behov for tolk kan vi ordne dette
  • alle på krisesenteret har taushetsplikt
  • ingen av våre tjenester koster deg noe