Vold mot menn

Ikke bare kvinner utsettes for vold i nære relasjoner. Menn opplever også dette.

Menn utsatt for vold er en sammensatt gruppe. Det gjelder ikke bare menn utsatt for vold fra sin kvinnelige partner. Det handler også om menn utsatt for tvangsgifte, seksuelle overgrep, menneskehandel og sosiale innskrenkelser, vold fra partner med samme kjønn, eldre menn og menn med nedsatt funksjonsevne. Menn utsatt for vold fra andre i nær relasjon kan ellers være mulige brukergrupper.

Et lovpålagt krisesentertilbud til menn fra 2010

Fra 1.1.2010 er kommunene tillagt ansvar for et helhetlig krisesentertilbud også til menn på lik linje med det kvinner får.
Harstad krisesenter kan tilby et trygt og helhetlig botilbud. Menn og kvinner bor fysisk atskilt fra hverandre i ulike bygninger.
For å bygge opp kompetansen og sikre et godt tilbud har vi bla. etablert et godt samarbeid med Reform i Oslo(Ressurssenter for menn) Vi deltar på kurs og får veiledning.

  • Aftenposten – «Argument for å ikke gjøre noe» (30.10.09)
  • Reform – Menn utsatt for vold i nære relasjoner (rev. jan.2009)
  • Dagsavisen – Må menn skifte kjønn? (08.10.09)
  • Aftenposten – Også menn utsatt for partnervold (07.02.09)